POLITYKA PRYWATNOŚCI


Niniejszy tekst określa zasady Polityki Prywatności na blogu pod adresem elopomelo.pl (dalej jako „Blog”). Administratorem bloga jest Monika Dawidowicz, osoba fizyczna, autorka bloga elopomelo.pl.
Polityka Prywatności opisuje zasady przetwarzania przeze mnie informacji na temat Użytkownika, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

1. Informacje ogólne

Niniejsza polityka prywatności dotyczy bloga funkcjonującego pod adresem url: elopomelo.pl.
Operatorem bloga oraz Administratorem danych osobowych jest: Monika Dawidowicz. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora:
powiedzelopomelo@gmail.com.
Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie na blogu.

Blog wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

-Prowadzenie newslettera
-Prowadzenie systemu komentarzy
-Realizacja zamówionych usług firm zewnętrznych
-Prezentacja oferty lub informacji handlowych partnerów

Blog realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

-Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
-Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Definicje

Blog – strona internetowa działająca pod adresem elopomelo.pl.
Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora.
Administrator – operator bloga, Monika Dawidowicz, osoba fizyczna, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem bloga oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
Użytkownik – osoba odwiedzająca i korzystająca z bloga
Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do bloga

3. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Administratora:

Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione certyfikatem bezpieczeństwa SSL. Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
Administrator regularnie zmienia swoje hasła administracyjne.
W celu ochrony danych Administrator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa bloga.
Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

4. Hosting

Blog jest technicznie utrzymywany na serwerach operatora: OVH sp. zoo, ul. Swobodna 1 50-088 Wrocław.

5. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać dane osobowe Użytkownika innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z nim umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
operatorzy systemu komentarzy.

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 2 lata.

Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora:
-dostępu do danych osobowych jego dotyczących,
-ich sprostowania,
-usunięcia,
-ograniczenia przetwarzania,
-oraz przenoszenia danych.

Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3 wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec niego interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi bloga.
Dane osobowe są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że przesyłam je poza teren Unii Europejskiej.

6. Logi Administratora

Informacje o zachowaniu Użytkowników na blogu mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania blogiem.

7. Informacja o plikach cookies

Blog korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika bloga i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych bloga. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika bloga pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator bloga. W ramach bloga stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy bloga mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na blogu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika bloga wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem bloga podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Instagram (Instagram Inc. z siedzibą w USA).

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

Usprawnienie i ułatwienie dostępu do bloga – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Strony aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach bloga.
Logowanie – Administrator wykorzystuje pliki Cookie do celów logowania Użytkowników na blogu.
Marketing i reklama – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych.
Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania bloga.
Serwowanie usług multimedialnych – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.
Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych

8. Zarządzanie plikami cookies

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

9. Jakie dane osobowe zbieramy i kto nimi zarządza?

Serwer – odwiedzanie bloga elopomelo.pl oznacza wysyłanie zapytań do serwera, na którym zlokalizowana jest strona. Każde takie zapytanie jest zapisywane w logach serwera, które pobierają dane, w szczególności: adres IP, datę i czas, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Administratorem serwera jest ul. Swobodna 1 50-088 Wrocław.
Google Analytics – dla analizy statystyk korzystamy z narzędzia Google Analytics, które zbiera informacje na temat odwiedzin Użytkowników, w szczególności: czasu spędzonego na stronie, przejrzanych podstron, zainteresowań i danych demograficznych. Miejsce przetwarzania danych: Stany Zjednoczone Ameryki.
Youtube – wyświetlając filmy z bloga Youtube Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies przez Google LLC w zakresie usługi YouTube. Miejsce przetwarzania danych: Stany Zjednoczone Ameryki.
Kontakt e-mail – wysyłając do nas wiadomość mailową, Użytkownik wyraża zgodę na to, że będziemy mieli dostęp do jego danych, w szczególności: adresu email, imienia i nazwiska. Te dane przetwarzamy w celu kontaktu z Użytkownikiem, a podstawą przetwarzania jest jego zgoda wynikająca z zainicjowanego kontaktu.
Portale społecznościowe – blog używa wtyczek udostępnianych przez portale społecznościowe, w szczególności: Facebook, Instagram oraz Google. Czas i zakres przetwarzania Twoich danych osobowych ustalany jest przez poszczególne portale i jest określony w ich politykach prywatności.

10. Zmiany w Polityce Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności bez konieczności informowania o tym użytkowników. Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności zawsze będą publikowane na tej stronie. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Prywatności. Ostatnia aktualizacja: 27.04.2020